Strafferett: Politimesteren dømt

Strafferett: Politimesteren dømt

Strafferett betegner det rettsområde som regulerer samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. I den alminnelige strafferetten behandles rettsregler som regulerer skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, straffeutmåling m.m. Den spesielle strafferetten omhandler handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff. 

Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du får forsvarer dersom du har krav på det og sikrer deg en rettferdig behandling under rettsaken. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor strafferett  

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Ærekrenkelse Politimesteren dømt. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.