Ærekrenkelse: The Guardian omtaler bokhandlerdom

Ærekrenkelse: The Guardian omtaler bokhandlerdom

Ærekrenkelse er en betegnelse på ytringer som krenker en annens æresfølelse eller omdømme. Det er en krenkelse som rammer en persons integritet og personlige sfære.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ærekrenkelse.   

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.theguardian.com/books/2010/jul/27/asne-seierstad-the-bookseller-of-kabul-damages

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: The Guardian omtaler bokhandlerdom

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.