Ærekrenkelse: Advokat Danielsen – Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket

Ærekrenkelse : Advokat Danielsen - Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket

Ærekrenkelse er en betegnelse på ytringer som krenker en annens æresfølelse eller omdømme. Det er en krenkelse som rammer en persons integritet og personlige sfære.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ærekrenkelse. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://resett.no/2019/06/25/advokat-danielsen-ytringsfriheten-til-hoyreorienterte-er-blitt-klart-svekket/

Advokat Danielsen - Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.