Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse

Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse (Rett24)

Ærekrenkelse er en betegnelse på ytringer som krenker en annens æresfølelse eller omdømme. Det er en krenkelse som rammer en persons integritet og personlige sfære.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ærekrenkelse. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/laerer-domt-til-a-betale-200.000-kroner-til-elev-etter-brevik-kommentar

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse