Foreningsrett: Dom avsagt i Gry Nygård-saken

Foreningsrett: Dom avsagt i Gry Nygård-saken

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2022/05/04/Ekskludert-Jehovas-vitner-medlem-n%C3%A5dde-ikke-fram-i-H%C3%B8yesterett-25437896.ece

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Dom avsagt i Gry Nygård-saken