Foreningsrett : Siv Jensen saksøkt

Foreningsrett : Siv Jensen saksøkt

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Foreningsrett. Siv Jensen saksøkt. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.