Foreningsrett : Gry Nygård ble ekskludert fra Jehovas vitner – vant i lagmannsretten

Foreningsrett : Gry Nygård ble ekskludert fra Jehovas vitner – vant i lagmannsretten

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nrk.no/norge/gry-nygard-ble-ekskludert-fra-jehovas-vitner-_-vant-i-lagmannsretten-1.15570621

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett : Gry Nygård ble ekskludert fra Jehovas vitner – vant i lagmannsretten