Foreningsrett: Historisk dom i Høyesterett

Foreningsrett: Historisk dom i Høyesteret

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://mre.no/ekskludert-jehovas-vitne-medlem-nadde-ikkje-fram-i-hogsterett/Type/NTB/19.1.147590

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Historisk dom i Høyesterett