Foreningsrett: Human-Etisk Forbund dømt for injurier mot medlem

Foreningsrett: Human-Etisk Forbund dømt for injurier mot medlem

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.dagbladet.no/nyheter/domt-etter-a-ha-kalt-uttalelser-rasistiske/66161328

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Human-Etisk Forbund dømt for injurier mot medlem