Foreningsrett : Saken om Gry som ble ekskludert fra Jehovas vitner skal nå behandles i Høyesterett

Foreningsrett : Saken om Gry som ble ekskludert fra Jehovas vitner skal nå behandles i Høyesterett

Gry ble ekskludert fra trossamfunnet for seksuell umoral. Hun hevder at hun ble utsatt for overgrep. 

Hun har etter eksklusjonen hatt minimalt kontakt med barna sine. Til tross for eksklusjonen ble hun ikke nektet å delta på møter i regi av Jehovas vitner, men ingen kunne snakke med henne. 

Denne situasjonen ble for tøff for Gry og hun gikk dermed over til å høre på møtene via telefonen. Uten forvarsel eller begrunnelse mistet hun denne tilgangen.

Hun forteller i et intervju i Østlandets Blad i mai 2021: 

«Jeg er i en boble, en slags ventetilstand. Jeg føler meg litt som en zombie. Jeg lever ikke. Jeg eksisterer i påvente av å få tilbake livet mitt. Jeg har ikke noen nære venner eller nettverk og orker ikke å skaffe meg det heller». 

Gry hadde tillit til menigheten og bestemte seg å fortelle de eldste at hun hadde blitt seksuelt overfalt. Menigheten var hennes trygghet, men det viste seg at hun ikke kunne stole på dem. Det hele endte med en pågående lang kamp mot Jehovas vitner. 

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.oblad.no

ry ble ekskludert fra trossamfunnet for seksuell umoral. Hun hevder at hun ble utsatt for overgrep. Hun har etter eksklusjonen hatt minimalt kontakt med barna sine. Til tross for eksklusjonen ble hun ikke nektet å delta på møter i regi av Jehovas vitner, men ingen kunne snakke med henne. Denne situasjonen ble for tøff for Gry og hun gikk dermed over til å høre på møtene via telefonen. Uten forvarsel eller begrunnelse mistet hun denne tilgangen. Hun forteller i et intervju i Østlandets Blad i mai 2021: «Jeg er i en boble, en slags ventetilstand. Jeg føler meg litt som en zombie. Jeg lever ikke. Jeg eksisterer i påvente av å få tilbake livet mitt. Jeg har ikke noen nære venner eller nettverk og orker ikke å skaffe meg det heller». Gry hadde tillit til menigheten og bestemte seg å fortelle de eldste at hun hadde blitt seksuelt overfalt. Menigheten var hennes trygghet, men det viste seg at hun ikke kunne stole på dem. Det hele endte med en pågående lang kamp mot Jehovas vitner. Advokat Danielsen.