Foreningsrett: Frykter Sharia-domstoler (2)

Foreningsrett: Frykter Sharia-domstoler (2)

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.rights.no/2022/04/frykter-shariadomstoler-dersom-jehovas-vitner-vinner-i-hoyesterett/

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Frykter Sharia-domstoler (2)