Foreningsrett : Jehovas vitner anker til Høyesterett

Foreningsrett : Jehovas vitner anker til Høyesterett

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vl.no

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.