Foreningsrett: Refsdal vant mot Norsk Folkehjelp

Foreningsrett: Refsdal vant mot Norsk Folkehjelp

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.dagbladet.no/nyheter/vant-mot-norsk-folkehjelp/65731833

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Refsdal vant mot Norsk Folkehjelp