Foreningsrett: Atle Hamre vant i namsretten

Foreningsrett: Atle Hamre vant i namsretten

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.op.no/nyheter/hamre-far-kjore-igjen/s/1-85-39758?null

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Atle Hamre vant i namsretten