Foreningsrett : Ekskludert medlem vant over Jehovas vitner i retten

Foreningsrett : Ekskludert medlem vant over Jehovas vitner i retten

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zrr2V4/ekskludert-medlem-vant-over-jehovas-vitner-i-retten

Foreningsrett Ekskludert medlem vant over Jehovas vitner i retten. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.