Foreningsrett: Høyesterett behandlet for første gang en religiøs sak

Foreningsrett: Høyesterett behandlet for første gang en religiøs sak

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ekskludert-jehovas-vitner-medlem-nadde-ikke-fram-i-hoyesterett/s/12-95-3424271738

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Høyesterett behandlet for første gang en religiøs sak