Alminnelig Praksis : Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken

Alminnelig praksis dekker i realitet de aller fleste problemstillinger. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen som omfatter ulike problemstillinger i forskjellige rettsområder. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/nordsjodykker-advokat-gikk-pa-nytt-nederlag-og-fikk-rettergangsbot/s/12-95-3423358925

Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.