Arbeidsrett advokat : Avskjed kjent ugyldig med erstatning

Arbeidsrett advokat : Avskjed kjent ugyldig med erstatning

Arbeidsretten omfatter vilkårene i arbeidslivet. Den regulerer rettsregler i Arbeidsmiljøloven som gjelder mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven gjelder for en hver virksomhet som gir arbeid til arbeidstaker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen som omfatter arbeidsrettslige problemstillinger. 

Avskjed kjent ugyldig med erstatning. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo.