Arbeidsrett advokat : Sex-trakasserte ansatt

Arbeidsrett advokat : Sex-trakasserte ansatt

Arbeidsrett omfatter vilkårene i arbeidslivet. Den regulerer rettsregler i Arbeidsmiljøloven som gjelder mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven gjelder for enhver virksomhet som gir arbeid til arbeidstaker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor arbeidsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Sex-trakasserte ansatt. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo.