Barn, arv og familierett advokat : Barnefordeling Ytre Follo

Barn, arv og familierett advokat : Barnefordeling Ytre Follo

Barneretten

Barneretten er et rettsområde som tar for seg spørsmål som har betydning for barns rettslige stilling. Formålet med barneloven er å ivareta barns rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre og til samfunnet forøvrig. Barneloven regulerer blant annet foreldreansvar og forpliktelser, samværsrett, barnevern og barns strafferettslige stilling.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor barnerett.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.