Barn, arv og familierett advokat : Injuriesak – familiesak

Barn, arv og familierett advokat : Injuriesak - familiesak

Arveretten

Arveretten regulerer i hovedsak hvordan fordelingen av formuesgodene til en avdød person skal skje mellom livsarvingene, men også avdødes gjeld og andre forpliktelser. Ved opprettelse av et testament, er det visse vilkår som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig. Et testament kan blant annet ikke begrense pliktdelsarv eller en ektefelles minstearv.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor arverett.

Familieretten

Familieretten omfatter forholdet mellom ektefeller, barn og foreldre, og samboerforhold. Ekteskapsloven regulerer rettsregler om inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt de økonomiske forholdene rundt, og hvordan formuen skal deles ved separasjon eller skilsmisse.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor familierett.

Barneretten

Barneretten er et rettsområde som tar for seg spørsmål som har betydning for barns rettslige stilling. Formålet med barneloven er å ivareta barns rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre og til samfunnet forøvrig. Barneloven regulerer blant annet foreldreansvar og forpliktelser, samværsrett, barnevern og barns strafferettslige stilling.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor barnerett.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.