Barn, arv og familierett advokat : Skiftesak. Sameie

Barn, arv og familierett advokat : Skiftesak. Sameie

Familieretten

Familieretten omfatter forholdet mellom ektefeller, barn og foreldre, og samboerforhold. Ekteskapsloven regulerer rettsregler om inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt de økonomiske forholdene rundt, og hvordan formuen skal deles ved separasjon eller skilsmisse.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor familierett.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.