Barn, arv og familierett : Arvesak ankes til lagmannsretten

Barn, arv og familierett : Arvesak ankes til lagmannsretten

Arveretten

Arveretten regulerer i hovedsak hvordan fordelingen av formuesgodene til en avdød person skal skje mellom livsarvingene, men også avdødes gjeld og andre forpliktelser. Ved opprettelse av et testament, er det visse vilkår som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig. Et testament kan blant annet ikke begrense pliktdelsarv eller en ektefelles minstearv. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor arverett. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.