Juridisk Debatt : Næringsfriheten drepes i ny advokatlov

Juridisk Debatt : Næringsfriheten drepes i ny advokatlov

Rettspolitisk debatt går ut på hva retten burde være. Her er det et skille mellom rettspolitikk og gjeldende rett. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten. 

Saken herunder er et eksempel på deltagelse i samfunnsdebatt/juridisk debatt. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/naeringsfriheten-drepes-i-ny-advokatlov

Næringsfriheten drepes i ny advokatlov Advokat Danielsen & Co AS Juridisk Debatt