Erstatningsrett : Advokat dømt

Erstatningsrett : Advokat dømt

Strafferett betegner det rettsområde som regulerer samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. I den alminnelige strafferetten behandles rettsregler som regulerer skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, straffeutmåling m.m. Den spesielle strafferetten omhandler handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor strafferett.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.