Erstatningsrett : Krever millionerstatning etter opphold på barnehjem i Oslo

Erstatningsrett : Krever millionerstatning etter opphold på barnehjem i Oslo

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for det du har vært utsatt for. Her er en sak som omhandler hvor vi har krevd erstatning på vegne av vår klient.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/LAvMLq/krever-millionerstatning-etter-opphold-paa-barnehjem-i-oslo

Krever millionerstatning etter opphold på barnehjem i Oslo. Per Danielsen. Håkon Danielsen. Advokat i Oslo. Advokat Danielsen & Co. Anklaget eller offer for juridisk representasjon. Juridisk råd.