Erstatningsrett : Blad dømt til å betale 1,8 mill

Erstatningsrett : Blad dømt til å betale 1,8 mill

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et økonomisk tap du har vært utsatt for. Her er en sak som omhandler krav på erstatning på vegne av vår klient.

Erstatningsrett. Blad dømt til å betale 1,8 mill. i injuriesak. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo. Erstatningsrett personskade krav og Kompensasjon