Erstatningsrett: Danielsen fremmer erstatningskrav mot redaktører

Erstatningsrett: Danielsen fremmer erstatningskrav mot redaktører

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: journalisten.no

Ærekrenkelse Danielsen fremmer erstatningskrav mot redaktører. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.