Erstatningsrett: Direktør dømt for underslag

Erstatningsrett: Direktør dømt for underslag

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/patent-direktor-domt-til-fengsel-for-underslag

Direktør dømt for underslag. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.