Erstatningsrett: Dom mot Gjensidige

Erstatningsrett: Dom mot Gjensidige

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Alminnelig praksis. Dom mot Gjensidige. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.