Erstatningsrett: Erstatningssak etter Partnair-ulykken

Erstatningsrett: Erstatningssak etter Partnair-ulykken

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.dagbladet.no/nyheter/naer-kollisjon-for-partnair-flyet-styrtet/65699911

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Erstatningsrett: Erstatningssak etter Partnair-ulykken