Erstatningsrett: Erstatningssak mot staten

Erstatningsrett: Erstatningssak mot staten

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://e24.no/naeringsliv/i/G17lwV/danielsen-vant-over-staten

Forretningsjuss. Metanol-ofre krever erstatning. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo.