Erstatningsrett: Jehovas vitner dømt i forliksrådet

Erstatningsrett: Jehovas vitner dømt i forliksrådet

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vg.no

Ærekrenkelse Jehovas vitner dømt i forliksrådet. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.