Erstatningsrett: Krav om erstatning for krenkelse av privatlivets fred

Erstatningsrett: Krav om erstatning for krenkelse av privatlivets fred

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/fornaermet-krever-oppreisning-fra-nettsted-etter-voldtektsomtale

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Erstatningsrett: Krav om erstatning for krenkelse av privatlivets fred