Erstatningsrett: Lærer anklaget elev for å være rasist- må betale oppreisning

Erstatningsrett: Lærer anklaget elev for å være rasist- må betale oppreisning

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://resett.no/2022/04/04/laerer-anklaget-elev-for-a-vaere-rasist-na-ma-hun-betale-oppreisning/

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Erstatningsrett: Lærer anklaget elev for å være rasist- må betale oppreisning