Erstatningsrett: Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken

Erstatningsrett: Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/nordsjodykker-advokat-gikk-pa-nytt-nederlag-og-fikk-rettergangsbot/s/12-95-3423358925

Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.