Erstatningsrett: Rekorderstatning – privatperson dømt til å betale 200 000 i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse (Rett24)

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/laerer-domt-til-a-betale-200.000-kroner-til-elev-etter-brevik-kommentar