Erstatningsrett: Rekorderstatning- privatperson dømt til å betale 200 000 kr i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse (RB)

Erstatningsrett: Rekorderstatning- privatperson dømt til å betale 200 000 kr i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse (RB)

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for et tap eller en skade du har blitt utsatt for. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor erstatningsrett.

Delt fra den opprinnelige kilden: rb.no

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.