Erstatningsrett : Kraftselskap idømt erstatning

Erstatningsrett : Kraftselskap idømt erstatning

Erstatningsrett er rettsområdet innenfor jussen hvor du kan ha krav på erstatning for det du har vært utsatt for. Her er en sak som omhandler hvor vi har krevd erstatning på vegne av vår klient.

Erstatningsrett. Kraftselskap idømt erstatning. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo. Erstatningsrett personskade krav og Kompensasjon