Prosedyrefeil advokat : 2,3 millioner i erstatning til dykkerenke

Prosedyre advokat: 2,3 millioner i erstatning til dykkerenke

Prosedyre er å føre sak for retten. Det er også en betegnelse på partenes eller deres prosessfullmektigers avsluttende innlegg under en sivil rettssak. 

Saken herunder er et eksempel på prosedyre utført av advokat Danielsen. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/nyheter/dykkerenke-%2858%29-knuste-staten/3423151875.html

Prosedyrefeil advokat. 2,3 millioner i erstatning til dykkerenke. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo.