Menneskerettigheter: Omtale i Dagbladet

Menneskerettigheter: Omtale i Dagbladet

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som alle har- uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet. Menneskerettigheter handler blant annet om rett til liv og sikkerhet, rett til privatliv, frihet fra tortur, vern mot ulike typer diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor menneskerettigheter.