Personvern & Privatliv advokat : Nazi-beskyldning for retten

Personvern & Privatliv advokat : Nazi-beskyldning for retten

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Personvern & Privatliv. Nazi-beskyldning for retten. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.