Rettsutvikling: Knausgård kan saksøke

Rettsutvikling: Knausgård kan saksøke

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.abcnyheter.no/nyheter/2010/10/05/118143/knausgards-eks-kan-saksoke

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Knausgård kan saksøke