Rettsutvikling: The Guardian omtaler dommen mot Åsne Seierstad

Rettsutvikling: The Guardian omtaler dommen mot Åsne Seierstad

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.theguardian.com/theguardian/2010/jul/31/bookseller-of-kabul-interview-asne-seierstad

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: The Guardian omtaler dommen mot Åsne Seierstad