Rettsutvikling : Danielsen Per LoR 2005 Æresvern og journalistikk i Norge og EMD

Rettsutvikling : Danielsen Per LoR 2005 Æresvern og journalistikk i Norge og EMD

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.