Rettsutvikling : Danielsen Per s. 50-51 (Juristkontakt nr. 2(2004 ) Feil på feil i Kyrre Eggens bok)

Rettsutvikling : Danielsen Per s. 50-51 (Juristkontakt nr. 2(2004 ) Feil på feil i Kyrre Eggens bok)

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.