Rettsutvikling : Danielsen Per LoR nr. 9-10 2002 s. 627 Mortifikasjon og rettssstrid i Norge og EMD

Rettsutvikling : Danielsen Per LoR nr. 9-10 2002 s. 627 Mortifikasjon og rettssstrid i Norge og EMD

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

Rettsutvikling. Danielsen Per LoR nr. 9-10 2002 s. 627 Mortifikasjon og rettssstrid i Norge og EMD. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.