Rettsutvikling : Danielsen Per LoRo nr. 6-2003 s. 378 Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis – duplikk til Jens Edvin A. Skoghøy

Rettsutvikling : Danielsen Per LoRo nr. 6-2003 s. 378 Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis - duplikk til Jens Edvin A. Skoghøy

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

Rettsutvikling. Danielsen Per LoRo nr. 6-2003 s. 378 Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis - duplikk til Jens Edvin A. Skoghøy. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.