Rettsutvikling : Debatt vedr. Eva Joly-utspill

Rettsutvikling : Debatt vedr. Eva Joly-utspill

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Rettsutvikling. Debatt vedr. Eva Joly-utspill. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.