Rettsutvikling : Forlag trenger regelverk

Rettsutvikling : Forlag trenger regelverk

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://klassekampen.no/utgave/2019-03-09/vurderer-etisk-sjekkliste

Rettsutvikling. Forlag trenger regelverk. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.